Total Visitor         Font Resize Decrease text size Increase text size

Facebook Feeds


    VISI
 
    Melaksanakan Program Pembangunan Sukan Yang Bersepadu,
    Mampan dan Berstruktur Bagi Melahirkan Lebih Ramai
    Atlet Yang Seimbang Bertaraf Kebangsaan
    Dan Antarabangsa
 
 


        MISI
 
        Mempertingkatkan Pembangunan Sukan Prestasi Tinggi
        Secara Holistik dan Menyeluruh
        Hingga Ke Akar Umbi Bagi Melahirkan
        Atlet-Atlet Yang Cemerlang, Berdaya Saing
        dan Bekerjaya Yang Mampu Menaikkan Imej Negeri
        Di Persada Negara dan Antarabangsa
        Serta Dapat Menjalin Perpaduan,
        Integrasi Nasional dan Bersemangat
        Patriotik Melalui Sukan
 
 

    Twitter Feed Display :  #msnt

Sign In