Total Visitor         Font Resize Decrease text size Increase text size


    KATA-KATA ALUAN PENGARAH
 Assalamualaikum wbt
    Pertamanya saya mengucap syukur di atas kurniaan Allah SWT serta kepercayaan Kerajaan
    Negeri Terengganu kerana memilih saya untuk menerajui Majlis Sukan Negeri Terengganu.
    Perlantikan ini saya anggap sebagai satu amanah yang besar untuk meneruskan legasi
    pengarah-pengarah terdahulu bagi memastikan Terengganu terus kekal sebagai kuasa
 sukan negara.
 
 
    Beberapa pendekatan baru dalam pembangunan sukan yang selaras dengan keperluan
    sukan masa kini yang semakin kompetitif akan diperkenalkan. Pendekatan-pendekatan ini
    bermatlamat untuk meneruskan kecemerlangan anak-anak negeri dalam bidang sukan
    serta mampu menyerlah di peringkat antarabangsa secara konsisten.
    
    
    Pembangunan sukan di Terengganu juga adalah untuk melahirkan seberapa ramai olimpian
    yang berjaya. Untuk melahirkan olimpian-olimpian ini, persiapan SUKMA kita mesti
    dilaksanakan secara bersepadu, sistematik dan dibantu dengan program-program
    pembangunan yang seimbang serta berani menggunakan kaedah-kaedah saintifik sains
    sukan terkini.
    
    
    Antara pendekatan yang telah dan perlu diambil untuk meneruskan kecemerlangan sukan
     di Terengganu ialah setiap sukan perlu ada hala tuju (master plan) masing-masing yang
    selaras dengan “HALA TUJU PEMBANGUNAN SUKAN 10 TAHUN NEGERI TERENGGANU” tanpa
    mengira sempadan hiraki pentadbiran. Pelan induk ini akan dinilai dari tahun ke
    tahun agar perlaksanaannya berjalan mengikut perancangan dan strategi khusus
    melalui sokongan pentadbiran serta pengurusan yang cekap dengan
    mengurangkan karenah-karenah birokrasi pentadbiran.
    
    
    Kepada semua kakitangan, saya berharap agar kita menerapkan sikap professionalis
    dan amanah dalam kerja-kerja seharian, InsyaAllah setiap matlamat, misi dan visi
    yang dipertanggungjawabkan ke atas kita akan tercapai dan akan berterusan
    walaupun apa jua rintangan mendatang.
    
    
    Akhir kata, terima kasih yang tidak terhingga kepada Kerajaan Negeri Terengganu di bawah
    kepimpinan YAB Menteri Besar yang sentiasa memberi sokongan, dorongan dan
    bantuan secara berterusan di dalam memajukan sukan di negeri ini.
    
    
    Kepada semua kakitangan MSNT pula, marilah kita sama-sama bekerja ke arah
    menterjemahkan slogan “Terengganu Kuasa Sukan Negara” agar ianya sentiasa menjadi
    relevan dalam kemampuan yang ada.
    
    
    Sekian. Terima kasih.
    
    
    
    
    


    Twitter Feed Display :  #msnt

Sign In